Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά ανακοίνωσε πως δεν θα κατέλθει ως υποψήφια για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, σε μια είδηση-«βόμβα» για τα του Κινήματος Αλλαγής.

Η αιτία, όμως, είναι λόγοι υγείας και συγκεκριμένα ειλεός μια πάθηση του εντέρου, από την οποία πάσχει η κα Γεννηματά.

Τι είναι ο ειλεός

Σύμφωνα με το Wikipedia, ειλεός είναι μια παθολογική κατάσταση κυρίως του λεπτού αλλά και του παχέος εντέρου, η οποία πήρε το όνομά της από το ομώνυμο τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη διάταξη των εντερικών ελίκων, τον περισταλτισμό, την αιμάτωση, την κινητικότητα της τροφής εντός του εντερικού αυλού οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ναυτία, εμετό, δυσκοιλιότητα και έντονο κοιλιακό άλγος. Σε προχωρημένα στάδια παρουσιάζεται εντερική νέκρωση και οξεία κοιλία, μια κατάσταση όπου απαιτείται επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση και εάν δε θεραπευθεί ο ασθενής καταλήγει νεκρός. Ο ειλεός διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, τον αποφρακτικό και τον παραλυτικό ειλεό.

Αποφρακτικός ειλεός

Ο αποφρακτικός ειλεός μπορεί να συμβεί με τους εξής μηχανισμούς:

Εγκολεασμός. Αυτή είναι μια τυπική εικόνα εγκολεασμού λεπτού εντέρου όπου φαίνεται η παγίδευση μιας έλικας στην αμέσως επόμενή της

Εγκολεασμός

Σε αυτή την περίπτωση μια εντερική έλικα εγκλωβίζεται μέσα στον αυλό της αμέσως επόμενής της, όπως ακριβώς οι σωλήνες του τηλεσκοπίου τοποθετούνται ο ένας μέσα στον αμέσως μεγαλύτερό του. Κατά συνέπεια ο αυλός της παγιδευμένης έλικας στενεύει και τα αγγεία που την τροφοδοτούν συμπιέζονται. Ακολούθως παρακωλύεται η κυκλοφορία της τροφής, υπάρχει δηλαδή στάση τροφής ή πολύ αργή προώθηση στο σημείο του εγκολεασμού. Η προσβεβλημένη έλικα λόγω της συμπίεσης των αγγείων που την τροφοδοτούν ισχαιμεί, μπορεί να νεκρωθεί και να διατρηθεί απελευθερώνοντας εντερικό περιεχόμενο στην περιτοναϊκή κοιλότητα με επακόλουθο την περιτονίτιδα.

Αίτια εγκολεασμού μπορεί να αποτελούν:

-Περιτοναϊκές συμφύσεις.

-Γαστρεντερικές λοιμώξεις θεωρούνται ως αιτία εγκολεασμού σε παιδιά λόγω αύξησης του γαστρεντερικού λεμφικού ιστού.

-Χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου όπως η νόσος Crohn.

– Εντερικοί πολύποδες.

Συμφύσεις

Οι συμφύσεις είναι διαφραγμάτια ουλώδους συνδετικού ιστού τα οποία σχηματίζονται μεταξύ του κοιλιακού τοιχώματος και των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων ως απότοκο φλεγμονών ή χειρουργικών επεμβάσεων. Αποτελούν μαζί με τις κήλες και τα νεοπλάσματα τα συχνότερα αίτια ειλεού στον γενικό πληθυσμό. Η υποκείμενη αιτία των συμφύσεων μπορεί να είναι προηγούμενα χειρουργεία, τράυματα, ενδοκοιλιακές φλεγμονές (Crohn, ελκώδης κολίτις, λοιμώξεις), νεοπλάσματα. Οι συμφύσεις αποτελούν αίτιο ειλεού καθώς τμήμα του εντέρου μπορεί να παγιδευθεί ανάμεσα σε αυτές, να αποφραχθεί και να ισχαιμήσει.

Συστροφή. Εδώ φαίνεται το νεκρωμένο λόγω ισχαιμίας τμήμα λεπτού εντέρου που έχει υποστεί συστροφή. Ορατοί είναι επίσης και κλάδοι της άνω μεσεντέριου αρτηρίας.

Συστροφή

Αυτή η κατάσταση οφείλεται σε ανώμαλη περιστροφή του εντέρου γύρω από τον άξονα του μεσεντερίου με συνέπεια τη συμπίεση τροφοφόρων κλάδων της μεσεντερίου αρτηρίας παρακωλύοντας την αιμάτωση του εντέρου, που καταλήγει σε ισχαιμία και γαγγραινώδη νέκρωσή του με αποτέλεσμα το θάνατο. Η συστροφή κατηγοριοποιείται με βάση το σημείο του πεπτικού σωλήνα που εμπλέκεται στο λεπτό έντερο σε συστροφή δωδεκαδακτύλου, νήστιδας ή ειλεού και στο παχύ έντερο σε συστροφή τυφλού, σιγμοειδούς ή εγκαρσίου κόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συστροφή η νέκρωση είναι συνήθως πιο εκτεταμένη σε σχέση με τον εγκολεασμό και την περίσφιξη διότι μπορεί να αποφραχθεί μεγάλος αρτηριακός κλάδος.

Η συστροφή μπορεί επίσης να είναι αιτία νεογνικού ειλεού που οφείλεται σε ανώμαλη ή ατελή περιστροφή του γαστρεντερικού σωλήνα κατά την οργανογένεση του εμβρύου και εμφανίζεται νωρίς μετά τη γέννηση. Άλλες αιτίες νεογνικού ειλεού είναι η ατρησία του εντερικού σωλήνα και η απόφραξη από μηκώνιο.

Σημειώνεται ότι συστροφή μπορεί να συμβεί και στο στόμαχο σπανιότερα οπότε αποτελεί αίτιο γαστρικής απόφραξης. Συμβαίνει συχνότερα σε έδαφος διαφραγματοκήλης.

Περίσφιξη

Περίσφιξη. Εδώ φαίνεται ο εγκλωβισμός εντερικών ελίκων εντός του κηλικού σάκου μιας ομφαλοκήλης. Οι έλικες πιέζονται από τις γαστέρες του ορθού κοιλιακού μυός

Αυτή η αιτία ειλεού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη κήλης και παγίδευση εντερικών ελίκων επιπλόου ή και των δύο που προπίπτουν εντός κηλικού σάκου βουβωνοκήλης, μηροκήλης ή ομφαλοκήλης και τη συμπίεση τους στο στόμιο της κήλης οδηγώντας σε στένωση του αυλού, συμπίεση των αγγείων, οίδημα, ισχαιμία και νέκρωση. Αν η κήλη δεν είναι εξωτερικά ανατάξιμη και προκαλεί έντονο πόνο στον ασθενή, δυσκοιλιότητα, ναυτία και εμετό αποτελεί ένδειξη περίσφιξης και ισχαιμίας του εγκλωβισμένου εντερικού τμήματος που αν διατηρηθεί κάνει περιτονίτιδα. Σε περίπτωση που ο κηλικός σάκος περιέχει μόνο επίπλουν υπάρχει μόνο πόνος και η πρόγνωση είναι καλύτερη. Η περίσφιξη αποτελεί εξωαυλικό αίτιο αποφρακτικού ειλεού το οποίο παρατηρείται συνήθως στο λεπτό έντερο αλλά και σε τμήματα του παχέως όπως το τυφλό και το σιγμοειδές. Περίσφηξη μπορεί να συμβεί και λόγω εσωτερικών κηλών που μπορεί να είναι παγίδευση εντέρου σε προϋπάρχοντα περιτοναϊκό θύλακο (κήλη τρήματος Winslow) ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις λόγω αναστομώσεων η επίκτητων τρημάτων (διεπιπλοϊκή κήλη). Η κλινική εικόνα εδώ δε διαφέρει σε τίποτα από οξεία κοιλία.

Ενδοαυλική απόφραξη

Απόφραξη του αυλού μπορεί να συμβεί από όγκους του εντέρου, κοπρόλιθους (λόγω κοπρόστασης σε ηλικιωμένους από δυσκοιλιότητα) και χολόλιθους. Εδώ το συχνότερο αίτιο είναι οι όγκοι όταν βέβαια λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Η ενσφήνωση χολόληθου στον τελικό ειλεό αποτελεί πολύ σπάνια αιτία απόφραξης και συμβαίνει σε έδαφος χρόνιας χολοκυστίτιδας συνήθως επί δημιουργίας χολοδωδεκαδακτυλικού συριγγίου. Στα νεογνά, όπως αναφέρθηκε πρωθύστερα, ενδοαυλική απόφραξη μπορεί να συμβεί από συγγενή ατρησία του εντερικού αυλού ή απόφραξη από μηκώνιο.

Παραλυτικός ειλεός

Ο παραλυτικός ειλεός οφείλεται σε διαταραχές της νεύρωσης του εντέρου όπου παρατηρείται μειωμένος έως ανύπαρκτος περισταλτισμός, ατονία και στάση του εντερικού περιεχομένου, χωρίς να υπάρχει εξεσημασμένη απόφραξη (εκτός αν η παράλυση οφείλεται σε προϋπάρχοντα αποφρακτικό ειλεό).

πηγη: thecaller.gr

Πηγή: true.gr