Ποια είναι τα 5 επαγγέλματα που έχουν την λιγότερη επικοινωνία με υψηλές αποδοχές.

Για μερικούς εργαζόμενους, το να μιλάς με άλλους είναι το απόλυτο κακό. Αλλά αν είχαν μία δουλειά με ελάχιστη ανθρώπινη επικοινωνία θα μπορούσαν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το Business Insider επιχείρησε μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων να βγάλει τα 5 επαγγέλματα που έχουν την λιγότερη επικοινωνία με υψηλές αποδοχές. Για να υπολογίσει τις θέσεις εργασίας με τη λιγότερη ανθρώπινη επαφή, το BI χρησιμοποίησε δεδομένα από την επαγγελματική βάση δεδομένων O * NET Online του Τμήματος Εργασίας, η οποία απαριθμεί κάποια χαρακτηριστικά εργασίας, όπως είναι η συζήτηση, η επικοινωνία με άλλα άτομα, η επικοινωνία με άτομα εκτός εταιρείας, η επικοινωνία με συνομηλίκους, κοινωνικός προσανατολισμός, και άλλα.

Ποιες είναι οι 5 θέσεις εργασίας με την λιγότερη επικοινωνία και τις υψηλότερες αποδοχές:

Τεχνήτες οδοντρίατροι
Οι τεχνικοί οδοντίατροι έχουν συνολική βαθμολογία επικοινωνίας 50,0.

Ο μέσος ετήσιος μισθός το 2019 για το συγκεκριμένο επάγγελμα ήταν 41.340 δολάρια, ενώ απασχολούνταν 34.460 Αμερικανοί.

Εργαζόμενοι στη διύλιση μετάλλων
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε τόσο υψηλές θερμοκρατίες ώστε να λιώνουν και να τελειοποιούν το μέταλλο πριν από τη χύτευση ή να παράγουν συγκεκριμένους τύπους από χάλυβα, έχουν βαθμολογία επικοινωνία 49,9.

Ο μέσος ετήσιος μισθός τους το 2019 ήταν 42.250 δολάρια, ενώ απασχολούνταν 17.150 στις ΗΠΑ.

Χειριστές πλαστικού και μετάλλου
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι χειρίζονται μηχανήματα, όπως τόρνους, μηχανήματα χάραξης, για να φτάξουν μοντέλα εργασίας από μεταλλικά ή πλαστικά αντικείμενα.

Έχουν συνολική βαθμολογία επικοινωνία 49,4 και έλαβαν για το 2019 57.020 δολάρια. Συνολικά απασχολούνταν 4.300 εργαζόμενοι.

Εργαζόμενοι στο διαχωρισμό και το φιλτράρισμα
Οι εργαζόμενοι που εκτελούν σε επιχειρήσεις τις λειτουργίες του διαχωρισμού του φιλτραρίσματος και των μηχανημάτων έχουν συνολική βαθμολογία επικοινωνίας 49,0.

Ο μέσος ετήσιος μισθός τους το 2019 ήταν 41.330 δολάρια, ενώ απασχολούνταν 51.160 στις ΗΠΑ

Κατασκευαστές γυψoσανίδων
Η κατασκευαστές γυψοσανίδων ή άλλων ταπετσαριών που ασχολούνται με τις επιφάνειες του τοίχου και τα «μερεμέτια» έχουν συνολική βαθμολογία επικοινωνίας 48,4.

Ο μέσος ετήσιος μισθός τους το 2019 ήταν 59.070 δολάρια, ενώ απασχολούνταν 17.970 στις ΗΠΑ.

Πηγή: capital.gr